Werken in het hoger onderwijs. Voor velen een droomjob!

In het hoger onderwijs kan je ook als pas afgestudeerde aan de slag!
De meeste jobs situeren zich in de onderwijscontext (docenten, praktijklectoren,…) maar daarnaast zijn er nog andere uitdagende en leerrijke jobs. Hiervoor zijn we op zoek naar nieuw talent.

  • In het hoger onderwijs zijn we voortdurend bezig met de introductie van hedendaagse methoden en systemen. Denk maar aan de digitalisering, niet alleen technisch maar ook in de dagdagelijkse werking en de processen. Onze ICT-systemen mogen echt gezien worden.
  • Onze studenten hebben ook veel ondersteuning nodig. In onze instellingen begeleiden we studenten in hun traject tijdens de studies. Dit is niet louter administratief, maar ook sociaal en inhoudelijk.
  • Denk aan onderzoeksprojecten in samenwerking met het werkveld en maatschappelijke dienstverlening.
  • Onze instellingen realiseren veel bouwprojecten die ingericht en onderhouden moeten worden. Daarvoor zijn vele technische professionals nodig. We zoeken die voortdurend.
  • Een hogeronderwijsinstelling is ook een hele wereld op zich, met tal van ondersteunende diensten (boekhouding, juridische dienst, personeelsdienst, bibliotheek, mediatheek, logistiek,…).

Een job in het hoger onderwijs biedt ook heel wat voordelen. Je krijgt de nodige flexibiliteit, je werkt samen als team en leert steeds bij door het uitwisselen van ideeën en kennis over de opleidingen en instellingen heen.

Een vacature in onze hogeronderwijsinstellingen kun je beschouwen als een startpositie van waaruit je als nieuwe medewerker vertrekt. Er doen zich kansen voor om door te stromen naar andere functies. En ook als je binnen dezelfde job blijft, zijn er kansen voor jobverrijking door deelname aan projecten en/of werkgroepen. Je krijgt ook vaak de kans om internationale ervaringen op te doen, wat het alleen maar boeiender maakt.

Door te werken in het hoger onderwijs draag je ook bij tot een belangrijk maatschappelijk doel: het vormen van jonge professionals die op hun beurt een bijdrage zullen leveren in onze samenleving.

Kortom, werken in het hoger onderwijs is meehelpen de dromen van mensen waar te maken. Als dat geen droomjob is!

Dé makers van de wereld van morgen
Werken bij Arteveldehogeschool? Dat is negenduust procent jezelf zijn, jouw talenten ontdekken en je doelen vormgeven in een toekomstgerichte en stimulerende omgeving. We leggen de focus op de mensen achter de medewerkers. Je kan steeds rekenen op een ruim opleidingsaanbod om jezelf continue te blijven professionaliseren.

In hartje Gent
Gent: de stad die wij een echte thuisbasis voor onze expertise mogen noemen. En waar we ons ook helemaal thuis voelen door de diversiteit en rebels kantje. Als Arteveldehogeschool bundelen we het grootste aantal experts op één locatie. Daarmee zijn we uniek in Vlaanderen. En Gent blijft natuurlijk de wijste stad van ‘t land.

Waar staan wij voor?
Een samenleving waarin het goed leven en werken is voor iedereen: daar draagt Arteveldehogeschool aan bij. Wij verleggen continu onze grenzen, samen met onze medewerkers, onderzoekers en studenten. We blijven onder andere met Artevelde Academy bouwen aan ons sterk opleidingsaanbod, voor iedereen.

Onze waarden
Authentiek: je bouwt mee aan een cultuur waarin ieder (ook jij) zichzelf kan en mag zijn. Zo kunnen alle medewerkers de beste versie van zichzelf worden.
Betrokken: je bouwt mee aan een Artevelde-community van vertrouwen, respect en waardering. Jij bent onze ambassadeur. 
Bevlogen: je hebt een professionele, gedreven en ondernemende mentaliteit. 
Baanbrekend: in alles wat je doet, streef je naar kwaliteit en innovatie. 

Arteveldehogeschool is een gedreven expertisecentrum voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening dat inzet op innovatie en kwaliteit. Een warme en professionele hogeschool waar we elke kans grijpen en kiezen met lef. Want wij zijn ondernemers en bricoleurs. De wereld van morgen begint hier. En die maken we samen.

Goesting om te werken aan Arteveldehogeschool? Ontdek onze vacatures of solliciteer spontaan.

 

Maatschappelijk geëngageerd en een tikkeltje eigenwijs. Dat is HOGENT.
HOGENT gelooft in de kracht van mensen. We zijn ervan overtuigd dat iedereen op zijn manier het verschil kan maken, in én voor onze samenleving. Daarom delen we onze kennis en expertise met de studenten, met het werkveld en met de collega’s. Door ons onderwijs, onderzoek, dienstverlening en de beoefening van de kunsten maken we de maatschappij mee. HOGENT is een broedplaats waar kennis, creativiteit en ondernemerschap elkaar versterken en stimuleren. We stellen zaken in vraag en durven het status quo uitdagen, want dit leidt tot nieuwe kennis en vaardigheden. Vanuit onze passie doen we groeien en ontdekken, we inspireren elkaar om te experimenteren, grenzen te verleggen en te blijven leren. +16.000 studenten en +1800 personeelsleden geven elke dag de wereld het beste van zichzelf.

Een bruisende community.
HOGENTenaars zijn een ras apart. Karaktervol, passioneel over hun vak, vastberaden hun doel te behalen. Een HOGENTenaar durft tegen de stroom in te gaan en buiten de lijntjes te kleuren. Personeel en studenten, samen maken we HOGENT.

Werken aan HOGENT.
Talent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt HOGENT aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, ... Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HOGENTENAARS.

Werken bij HOGENT, dat is kiezen voor een boeiende en afwisselende job in een aangename werkomgeving. Onze ondernemende HOGENTENAARS creëren kansen, nemen initiatief, werken doelgericht, verleggen grenzen en zorgen voor innovatie en duurzame oplossingen die bijdragen tot de kwaliteit van het leven. Hoewel alle HOGENTENAARS gezamenlijk bepaalde doelen en visies voor de instelling delen, zijn ze afkomstig uit allerlei bevolkingslagen en -groepen. HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Ze is dus net zo divers als het publiek dat zij bedient. Daarom worden kandidaten geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of functiebeperking.

Check hier onze vacatures hier

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool.

Vanuit het talent en de passie van elke student, leidt Howest teamgerichte, competente, direct inzetbare professionals op, die inspelen op de ontwikkelingen in onze globale samenleving.

Howest is een kennispartner die samenwerkt met en voor het regionale en internationale werkveld. Daarom integreert Howest toonaangevend, maatschappelijk relevant en competentiegericht onderwijs, valorisatiegericht onderzoek en dienstverlening in haar portfolio.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.

Howest inspireert haar medewerkers en studenten om haar kernwaarden serve, empower, care in hun persoonlijk en professioneel leven te integreren. In interactie met het bedrijfsleven, de overheid en de samenleving, geeft Howest mee sturing en invulling aan het welzijn en de welvaart.

Betrokken en gewaardeerde medewerkers

Howest creëert voor haar medewerkers een klimaat waarin ze ruimte en vertrouwen krijgen om initiatief te nemen. Howest zorgt voor het welbevinden van haar medewerkers en geeft hen alle kansen om hun competenties en talenten blijvend te ontwikkelen. Dit impliceert dat medewerkers vanuit hun eigen intrinsieke motivatie en in antwoord op de behoeften van de hogeschool een loopbaanpad kunnen uitbouwen dat hen toelaat zich als mens en als medewerker maximaal te ontplooien.

De medewerkers van Howest identificeren zich met de missie en de visie van de hogeschool. Zij delen en dragen de waarden van Howest uit. Ze inspireren en empoweren elkaar en hun studenten binnen complementair samengestelde teams. Overtuigd van het belang van een leven lang leren, zijn zij een rolmodel voor hun studenten.

Hun expertise wordt door alle stakeholders gewaardeerd. Ze denken en handelen vanuit een internationale professionele en praktijkgerichte context. Zij zijn brede netwerkers en brengen hun professioneel netwerk binnen de opleiding. Engagement, competenties en samenwerking stimuleren drive en dynamiek in de teams.

Om die reden kiest Howest haar medewerkers met zorg en beschouwt ze als een kritieke succesfactor.

Bekijk onze vacatures

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Ongeveer 9.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, … Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vak- en onderzoeksgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

De UGent gisteren, vandaag en morgen

Durf denken
Ons credo is Durf Denken: kritische en onafhankelijke breinen studeren, onderzoeken en werken aan de UGent. Onze studenten, alumni en medewerkers vormen een creatieve gemeenschap verbonden door engagement, openheid en pluralisme.

Durf Denken — Universiteit Gent

Universiteitsbrede beleidskeuzes
De UGent zet in op 6 specifieke uitdagingen : Maatschappelijke identiteit, Diversiteit, Alumniwerking, Duurzaamheid, Talentmanagement en Activerend leren. Deze thema's werden door de UGent'ers zelf onder de aandacht gebracht. We pakken ze daarom samen aan met medewerkers, alumni, beleidsmakers binnen en buiten de universiteit ... en uiteraard ook met onze studenten.

UGent opent met 6 uitdagingen

Onze troeven als werkgever
Als betrokken en zorgzame werkgever staat de UGent voor een talent- en mensgericht HR-beleid met kwaliteitsvolle loopbanen en nieuwe stimulerende carrière-opportuniteiten. UGent biedt een mooi pakket personeelsvoordelen en mogelijkheden voor een goede work-life balance.

Onze troeven — Universiteit Gent

Ontdek hier onze vacatures