Disclaimer

Foto- en video

Iedereen die de afstudeerbeurs /Job Market for Young Researchers / Ghent Capital of Technology corner/ Levenslang leren beurs bezoekt, geeft automatisch toestemming om gefotografeerd en/of gefilmd te worden en geeft toestemming om die foto’s en beelden te gebruiken voor promotionele doeleinden met betrekking tot de afstudeerbeurs. Foto’s en beelden worden in geen geval gedeeld met, noch doorverkocht aan, derden.

Door te registreren voor, en deel te nemen aan, de beurs, geeft u ons stilzwijgend toestemming om niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren. Voor gerichte foto’s en interviews hebben we volgens de privacywet uw toestemming nodig. Indien groepsfoto’s, close ups, individuele foto’s worden gemaakt en/of interviews worden afgenomen, zal uw toestemming ter plaatse schriftelijk worden gevraagd.

Indien u gepubliceerd fotomateriaal zou willen verwijderd zien, gelieve dan een mail te sturen naar info@augent.be.

Badging

Ik geef toestemming om mijn gegevens over te maken aan Onetec. Op deze manier kan ik aan de ingang van de beurs mijn persoonlijke bezoekersbadge laten printen, en kan ik mijn cv ter plaatse via een code op mijn badge delen, als ik dat wens. De gegevens die worden doorgegeven zijn: de naam van mijn opleiding en de sector(en) waarin ik interesse heb om te werken.

Data

Ik begrijp dat deze data bijgehouden en verwerkt wordt door de afstudeerbeurs (vzw AUGent / Apotheekstraat 1 - 9000 Gent). Lees hier meer over hoe we met jouw persoonlijke informatie omgaan.

In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunnen deelnemende bedrijven en organisaties de ontvangen data (contactgegevens en cv) over beursbezoekers uitsluitend gebruiken voor het verstrekken van informatie over relevante jobaanbiedingen of levenslang leren. Alleen de gegevens van bezoekers die expliciete toestemming hebben verleend, worden gedeeld met bedrijven en organisaties die fysiek hebben deelgenomen aan de beurs. De beschikbaarheid van deze gegevens is onderhevig aan een tijdslimiet; gegevens verkregen in kader van de beurs dienen uiterlijk 31 augustus van het academiejaar waarin het bedrijf/de organisatie heeft deelgenomen aan de beurs, uit hun bestanden te worden verwijderd.

Annulatie policy voor deelnemende bedrijven en organisaties

  • Bij annulatie voor 27/02/2025 zullen er geen kosten in rekening gebracht worden.
  • Bij annulatie van deelname tussen 27/02/2025 en 13/03/2025 zal de helft van het totale inschrijvingsbedrag worden aangerekend.
  • Bij annulatie van deelname na 13/03/2025 zal het volledige registratiebedrag worden aangerekend.
  • Bedrijven die niet opdagen op de dag van de afstudeerbeurs worden het volledige inschrijvingsbedrag aangerekend. Er worden geen inschrijvingsgelden terugbetaald.