Bedrijfsfiche van VSOA Onderwijs

VSOA_Onderwijs_POS

Geïnteresseerd in:

Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen
Rechten, Economie & Bedrijfskunde
Sociale/Maatschappelijke Wetenschappen, Gedragswetenschappen & Onderwijs/Letteren & Wijsbegeerte
Exacte Wetenschappen & Architectuur
IT, Technologie en Ingenieurswetenschappen

Stand: Pedro De Gante Zaal - 87 


02 529 81 30

Bedrijfsactiviteiten

VSOA staat voor Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt. Het VSOA Onderwijs is één van de elf beroepsgroepen van het VSOA en verdedigt de belangen van alle personeelsleden uit de onderwijswereld die bij ons zijn aangesloten en onze visie en doelstellingen onderschrijven. Die zijn gebaseerd op vier essentiële principes: vrijheid, vrijwillige solidariteit, plicht tot opnemen van verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid.

Het VSOA oefent zijn syndicale werkzaamheden uit in een filosofische en politieke onafhankelijkheid. Ons liberaal syndicalisme is van pluralistische aard.

Als vakbond is het één van onze taken om welvaart en welzijn te garanderen. We streven ernaar om door overleg het privé-inkomen, de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden stelselmatig te verbeteren. We houden daarbij rekening met de socio-economische en technologische evolutie van de maatschappij.

De betrekkingen tussen overheid en werknemers worden geregeld door vakorganisaties, die autonoom naast elkaar leven, maar die hetzelfde belangenpotentieel hebben. De onderlinge samenwerking en frontvorming beschouwen wij als ideale werkbasis. Voorrang wordt gegeven aan de onderhandeling, de communicatie en het zoeken naar gemeenschappelijke raakpunten; eerder dan het conflictmodel te hanteren. Dit neemt nochtans niet weg dat syndicale druk, in al zijn vormen, dikwijls noodzakelijk blijkt.

De onderwijsmaterie is echter zo specifiek, dat alle onderwijsvormen - van kleuteronderwijs over basis- en secundair onderwijs tot deeltijds kunst- of volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs - alleen door onze specialisten-secretarissen op een professionele manier en naar maat behandeld kunnen worden.

Het VSOA Onderwijs verleent zijn diensten aan alle onderwijspersoneelsleden uit om het even welk onderwijsnet, uit om het even welke categorie én op elk niveau. Het gaat hierbij concreet over actieve - zowel statutairen als contractuelen - als gepensioneerde personeelsleden uit:

- het onderwijs,
- de CLB's,
- internaten en opvangcentra,
- de kinderdagverblijven,
- de inspectiediensten,
- de begeleidingsdiensten.

Verdere informatie vind je op www.vsoa-onderwijs.be

Toevoegen aan wishlist