Bedrijfsfiche van Thuiszorg Familiezorg

logo_FZ_lijntekening_png_normaal

Geïnteresseerd in:

Sociale/Maatschappelijke Wetenschappen, Gedragswetenschappen & Onderwijs/Letteren & Wijsbegeerte

Stand: hal 1 - algemene jobmarkt - 143 


+3250330270

Bedrijfsactiviteiten

Thuiszorg Familiezorg (officieel: Familiezorg West-Vlaanderen vzw) staat voor een breed aanbod van professionele en vrijwillige, basis- en gespecialiseerde zorg aan huis: gezinszorg, kraamzorg, zorg bij ziekenhuisontslag, huishoudhulp, vrijwillige oppashulp, zorgbemiddeling, ergotherapie aan huis, psychologische ondersteuning, thuisverpleging, thuisbegeleiding bij dementie... Thuiszorg Familiezorg werkt in heel West-Vlaanderen en ook in de aangrenzende gebieden van Oost- Vlaanderen (onder de naam Thuiszorg De Zon). Thuiszorg Familiezorg bestaat ruim 70 jaar en is een gevestigde waarde in het thuiszorglandschap. Onze organisatie biedt op jaarbasis zorg en ondersteuning aan meer dan 11.000 cliënten en is een warme en betrokken werkgever voor meer dan 1700 medewerkers. Over onze visie en waarden: Thuiszorg Familiezorg is een vrije, autonome dienst en staat dan ook open voor iedereen. Het is voor onze medewerkers een erezaak om met alle zorgvragers respectvol en gelijkwaardig om te gaan, los van hun leeftijd, afkomst, levensfilosofie, financiële situatie... Thuiszorg Familiezorg staat resoluut achter de keuzevrijheid van haar cliënten en werkt doelgericht samen met alle zorg- en hulpverleners van de cliënt. Thuiszorg Familiezorg heeft bijzondere aandacht voor de kracht én de kwetsbaarheid van iedere unieke persoon, vanuit het vertrouwen en het geloof in de waardigheid van elke mens. Thuiszorg Familiezorg staat open voor het groeipotentieel en de talenten van haar medewerkers. We geven onze medewerkers graag alle kansen tot persoonlijke ontplooiing, onder andere in ons eigen opleidings- en vormingscentrum. Evenwaardige samenwerking, medeverantwoordelijkheid, gezinsvriendelijkheid en geborgenheid zijn kernwaarden in ons medewerkersbeleid.

Toevoegen aan wishlist