Bedrijfsfiche van Leefmilieu Brussel

LogoLB

Geïnteresseerd in:

Rechten, Economie & Bedrijfskunde
Sociale/Maatschappelijke Wetenschappen, Gedragswetenschappen & Onderwijs/Letteren & Wijsbegeerte
Exacte Wetenschappen & Architectuur

Stand: Pedro De Gante Zaal - 86 


024354809

Bedrijfsactiviteiten

Leefmilieu Brussel werd opgericht in 1989 en is de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onze activiteitendomeinen dekken het milieu in brede zin, onder andere:

 • luchtkwaliteit;
 • energie;
 • bodem;
 • geluidshinder;
 • elektromagnetische golven;
 • planning van het afvalbeheer;
 • duurzame productie, duurzaam bouwen en duurzame consumptie;
 • natuur en biodiversiteit;
 • dierenwelzijn;
 • beheer van het Zoniënwoud, de groene ruimten en de natuurgebieden
 • beheer van onbevaarbare waterlopen;
 • strijd tegen de klimaatverandering.

Alle beroepen in deze domeinen zijn ver enigd onder één dak. Deze rijkdom maakt het mogelijk deze activiteiten op een transversale, niet-versnipperde manier te behandelen

Toevoegen aan wishlist